Chi phí bảo trì - Bảo dưỡng

Khu vực Long Xuyên

  • Tivi 01: 66.000 đồng/tháng
  • Tivi 02 trở đi: 10.000 đồng/tháng/cái

Khu vực Lagi

  • Tivi 01: 45.000 đồng/tháng
  • Tivi 02 trở đi: 10.000 đồng/tháng/cái

Khu vực Tuy Phong – Phan Rí

  • Tivi 01: 45.000 đồng/tháng
  • Tivi 02 trở đi: 10.000 đồng/tháng/cái

Khu vực NTT - PVC

  • Tivi 01: 66.000 đồng/tháng
  • Tivi 02 trở đi: 10.000 đồng/tháng/cái
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  abc
Điện thoại: 08.39313024
 
Bộ phận kinh doanh
  abc
Điện thoại: 08.39313024