Chi phí lắp đặt hệ thống

Khu vực Long Xuyên

Phí hòa mạng:

 • 01 Tivi ( hoặc 02 Tivi): 200.000 đồng
 • Tivi 03 trở đi: 100.000 đồng/cái

Vật tư lắp nhà:

 • Cáp RG6: 3.500 đồng/m
 • Đầu RG6 lục giác: 4.000 đồng/cái
 • Đầu RG6 nén: 7.000 đồng/cái
 • Nối giữa RG6: 4.000 đồng/cái
 • Jack tivi RG6: 6.000 đồng/cái
 • Bộ chia 2 indoor: 35.000 đồng/cái
 • Bộ chia 4 indoor: 45.000 đồng/cái

Khu vực Lagi

Phí hòa mạng:

 • Giáo viên, công nhân viên nhà nước: 100.000 đồng (Tivi đầu)
 • Tivi 01: 250.000 đồng
 • Tivi 02 trở đi: 100.000 đồng/cái

Vật tư lắp nhà:

 • Cáp RG6: 5.000 đồng/m
 • Đầu RG6 lục giác: 4.000 đồng/cái
 • Đầu RG6 nén: 7.000 đồng/cái
 • Nối giữa RG6: 4.000 đồng/cái
 • Jack tivi RG6: 6.000 đồng/cái
 • Bộ chia 2 indoor: 35.000 đồng/cái
 • Bộ chia 4 indoor: 45.000 đồng/cái

Khu vực Tuy Phong – Phan Rí

Phí hòa mạng:

 • Giáo viên, công nhân viên nhà nước: 100.000 đồng (Tivi đầu)
 • Tivi 01: 330.000 đồng
 • Tivi 02 trở đi: 100.000 đồng/cái

Vật tư lắp nhà:

 • Cáp RG6: 5.000 đồng/m
 • Đầu RG6 lục giác: 4.000 đồng/cái
 • Đầu RG6 nén: 7.000 đồng/cái
 • Nối giữa RG6: 4.000 đồng/cái
 • Jack tivi RG6: 6.000 đồng/cái
 • Bộ chia 2 indoor: 35.000 đồng/cái
 • Bộ chia 4 indoor: 45.000 đồng/cái

Khu vực NTT - PVC

Phí hòa mạng:

 • Tivi 01: 330.000 đồng
 • Tivi 02 trở đi:

Vật tư lắp nhà:

 • Cáp RG6: 5.000 đồng/m
 • Đầu RG6 lục giác: 4.000 đồng/cái
 • Đầu RG6 nén: 7.000 đồng/cái
 • Nối giữa RG6: 4.000 đồng/cái
 • Jack tivi RG6: 6.000 đồng/cái
 • Bộ chia 2 indoor: 35.000 đồng/cái
 • Bộ chia 4 indoor: 45.000 đồng/cái

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  abc
Điện thoại: 08.39313024
 
Bộ phận kinh doanh
  abc
Điện thoại: 08.39313024