Khu vực đã có cáp

BÌNH THUẬN
CÁC KHU VỰC ĐÃ CÓ TÍN HIỆU TẠI KHU VỰC TỈNH BÌNH THUẬN

 • Thị xã Lagi: phường Phước Hội, Bình Tân, Phước Lộc, Tân An,Tân Thiện
 • Thị trấn Phan rí cửa: toàn bộ
 • Thị trấn Liên Hương: toàn bộ
 • Thị trấn Chợ Lầu: toàn bộ
 • Thị Trấn Phan Rí Thành: toàn bộ
 • Xã Hải Ninh: toàn bộ
 • Xã Chí Công: toàn bộ
 • Xã Hòa Phú: toàn bộ
 • Xã Phan Hòa: toàn bộ

AN GIANG
CÁC KHU VỰC ĐÃ CÓ TÍN HIỆU TẠI KHU VỰC LONG XUYÊN

 • Phường Bình Đức
 • Phường Bình Khánh
 • Phường Mỹ Bình
 • Phường Mỹ Long
 • Phường Mỹ Xuyên
 • Phường Mỹ Phước

 08 39313024 để biết thêm chi tiết.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  abc
Điện thoại: 08.39313024
 
Bộ phận kinh doanh
  abc
Điện thoại: 08.39313024